Báo cáo thống kê thông minh

Việc tổng hợp báo cáo, thống kê các con số về lợi nhuận, hay doanh thu từng mặt hàng, từng thị trường, hay đơn giản là việc quản lý kho, xuất nhập… luôn là vấn đề cần thiết, mất thời gian và tốn nhân lực. Ssale – ứng dụng quản lý bán hàng thông minh […]