Quản lý đơn hàng

Theo mô hình kinh doanh truyền thống, nhân viên kinh doanh của bạn sẽ ra ngoài làm việc, họ đi tìm kiếm và gặp gỡ khách hàng để bán sản phẩm của công ty bạn. Họ gặp một Khách hàng mới, rất tiềm năng, họ muốn mua một số lượng lớn sản phẩm của bạn, […]